Specialbørnehaven Lucernevej

Vores mål er, at børnene får en hverdag i børnehaven, der på mange områder giver oplevelser, som ligner dem, andre småbørn i daginstitutioner oplever.