Bestyrelsen i Specialbørnehaven Lucernevej

Børnehavens bestyrelse består af 4 forældre, 1 medarbejder repræsentant og 1 leder.