Handlemøder

Handlemøderne er et forum til at koordinere den samlede indsats omkring det enkelte barn og vurdere, om barnet fortsat er velplaceret i børnehaven.

Handlemøderne afholdes mindst én gang årligt. Der kan aftales opfølgnings-/arbejdsmøde ca. 3 mdr. senere, hvis der er behov for det.

Handlemødet er et overordnet og tværfagligt møde, hvor omdrejningspunktet er handleoplægget. Handleoplægget, som bygger på observationer, videooptagelser og udviklingstests giver en beskrivelse af barnet på følgende områder:

  • Den motoriske, intellektuelle, sociale og følelsesmæssige udvikling
  • Kommunikation
  • Daglige funktioner, herunder hjælpemidler
  • Leg
  • Omverdensbevidsthed
  • Tale-, musik- og fysioterapeutisk status

I handlemødet deltager forældre, kontaktpædagogen og institutionslederen. Desuden kan følgende fagpersoner deltage: terapeut, den kommunale sagsbehandler, talepædagog, synskonsulent og PPR.