Forældrebestyrelsen

I Lucernevejens børnehave er der valgt en forældrebestyrelse, der består af fem forældre, en medarbejderrepræsentant samt børnehavens leder.

Forældrebestyrelsens funktion er blandt andet at fastsætte principper for børnehavens arbejde, samarbejdet mellem børnehave og hjem samt børnehavens samlede budgetramme. Der afholdes i udgangspunktet fire årlige møder, som er åbne for forældre og personale, med mindre der er orientering om personalesager eller sager, der under hensyn til forvaltningslovens regler skal behandles på lukkede møder.

Der afholdes årligt valg til forældrebestyrelsen. Foruden de fem forældrerepræsentanter vælges der 1 suppleant.