Forældresamarbejde

Vi bestræber os på at sikre et højt informationsniveau og en god dialog med vores forældre. Det gør vi blandt andet gennem vores handlemøder og pårørendepolitik, men også via arbejdet i bestyrelsen og generelt i dagligdagen.

En gang om måneden er der afsat en halv time til en telefonisk konsultation i forhold til det enkelte barn. Har du som forældre behov for en snak med dit barns kontaktpædagog, er det en god ide at ringe i forvejen, så samtalen kan planlægges.

Forældre og pårørende er altid velkomne i Specialbørnehaven Lucernevej.

Handlemøderne er et forum til at koordinere den samlede indsats omkring det enkelte barn og vurdere, om barnet fortsat er velplaceret i børnehaven.

Handlemøderne afholdes mindst én gang årligt. Der kan aftales opfølgnings-/arbejdsmøde ca. 3 mdr. senere, hvis der er behov for det.

Handlemødet er et overordnet og tværfagligt møde, hvor omdrejningspunktet er handleoplægget. Handleoplægget, som bygger på observationer, videooptagelser og udviklingstests giver en beskrivelse af barnet på følgende områder:

  • Den motoriske, intellektuelle, sociale og følelsesmæssige udvikling
  • Kommunikation
  • Daglige funktioner, herunder hjælpemidler
  • Leg
  • Omverdensbevidsthed
  • Tale-, musik- og fysioterapeutisk status

I handlemødet deltager forældre, kontaktpædagogen og institutionslederen. Desuden kan følgende fagpersoner deltage: terapeut, den kommunale sagsbehandler, talepædagog, synskonsulent og PPR.