Information

Antal pladser og visitation

Vi er en specialbørnehave med gennemsnitlig 17 pladser til børn i alderen 0-6 år og er beliggende i den nordlige bydel af Randers.

Fysiske rammer

Specialbørnehaven Lucernevej har til huse i bygninger fra 1973 og er senere udbygget i 1996. Bygningerne er løbende renoverede, så de tilgodeser børn og medarbejderes behov.

Tilsynsrapport

BDO har på vegne af Randers Kommune foretaget et tilsyn på Specialbørnehaven Lucernevej.

Traditioner i børnehaven

Specialbørnehaven Lucernevej har faste traditioner omkring fastelavn og jul, samt børnenes fødselsdage.