Antal pladser og visitation

Vi er en specialbørnehave med gennemsnitlig 17 pladser til børn i alderen 0-6 år og er beliggende i den nordlige bydel af Randers.

Målgruppen er børn i alderen 0-6 år, med betydelig og varigt nedsat funktionsevne og/eller børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.

Børnehaven hører under 'SEL § 32 specialbørnehave' i serviceloven.

Indstilling til visitation skal ske gennem kommunal sagsbehandler til Randers Kommune.

Der visiteres i marts og november. Visitationen sker i samarbejde med børnehaven.