Vores pædagogik

Vores mål i Specialbørnehaven Lucernevej er, at børnene oplever en hverdag i børnehaven, som på mange områder giver oplevelser, som andre småbørn i daginstitutioner oplever.

Hverdagen tilrettelægges med udgangspunkt i overskuelighed, tryghed, nærvær, udfordringer og oplevelser. Der tages vare på barnets hele liv og udviklingsmuligheder. Vi møder barnet hvor det er udviklingsmæssigt, og vil i samarbejde med forældrene styrke barnets selvværd gennem leg, sjove oplevelser, barn/voksen imellem.

Vi påtager os i samarbejde med forældre et ansvar for børnenes udvikling og trivsel. Som arbejdsredskab anvendes der eksempelvis forudsætningsanalyser samt neuropædagogisk screening på det enkelte barn, som munder ud i en målbar handleplan, der løbende justeres.

Alle børnene har behov for en særlig tilrettelagt specialpædagogisk indsats. Der tages udgangspunkt i det enkelte barns behov, og med omsorg og struktur skabe en overskuelig og genkendelig hverdag for her at give barnet de optimale udviklingsmuligheder.

Der arbejdes pædagogisk og tværfagligt med total kommunikation, sansestimulation og sanseintegration. Her arbejdes der ud fra KARLSTADT. KARLSTADT-modellen er et komplet sprog- og læsetræningsprogram, som strækker sig fra stimulering af nyfødte til læse og skrivefærdigheder i skolealderen. Hovedprincippet er, at sproget er en integreret del af barnets totale udvikling. Øvelserne tilpasses det enkelte barn. Børn med udviklingshandicap husker syns- og sanseindtryk bedre end lyd. Derfor er træningsmaterialet helt fysiske ting, bevidst opbygget omkring leg, og hverdagssituationer.

Elementer i arbejdet er Tegn-Til-Tale, PECS, computer, visuelle støttematerialer, musik, m.v.

For børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser er pædagogikken TEACCH inspireret. Der udarbejdes individuelle kommunikationssystemer eksempelvis PECS mapper.

Vi har siden september 2007 arbejdet med MOVE.

MOVE er en forkortelse af "Mobility, Opportunities Via Education".

MOVE er et tværfagligt undervisningsprogram, der angiver forskellige måder at arbejde med motorisk udvikling i forhold til funktionerne sidde - stå - gå.

Udgangspunktet er optræning af motoriske færdigheder, der anvendes i voksenlivet. Der arbejdes derfor med livsmål. Livsmål er ikke-faglige mål, men personlige mål til glæde for barnet og familien. Livsmålet er retningsgivende for det grovmotoriske arbejde og rummer aktiviteter som vi tror eller ved barnet gerne vil. Det kræver mange gentagelser at indlære motoriske færdigheder, og derfor er det vigtigt at alle omkring barnet - både forældre og fagpersoner deltager i arbejdet med at nå målet.

Børnene er fordelt på 4 stuer. Den ene stue er forbeholdt børn med gennemgribende udviklingsforstyrrelser.